Tisztelt látogató! Köszöntöm Magyarország Bukaresti Nagykövetségének honlapján!    

A honlap célja, hogy az Ön segítségére legyen a Romániával, illetve Magyarországgal kapcsolatos tájékozódásban, az érdeklődő magyar és román állampolgárokat leginkább érintő gyakorlati ügyekben felvilágosítást nyújtson, valamint, hogy tájékoztatást adjon a két ország közötti együttműködés lényegi elemeiről.

Magyarország számára alapvető fontosságú a szomszédos országokkal fenntartott jó viszony, ezért arra törekszünk, hogy Romániával is minél több olyan közös projektet valósítsunk meg, amelyek fejlesztik és gazdagítják kétoldalú együttműködésünket. Különösen fontosnak tartom közlekedési, kommunikációs és energiaellátó hálózataink minél intenzívebb összekapcsolását. Kétoldalú kapcsolataink fejlesztéséhez kedvező feltételrendszert, illetve hátteret biztosít, hogy mindkét ország a NATO és az Európai Unió teljes jogú tagja. 

Románia a földrajzi közelség nyújtotta gazdasági lehetőségeknek és előnyöknek köszönhetően évek óta a legfontosabb kereskedelmi partnereink közé tartozik, amelynek legkifejezőbb példája, hogy keleti szomszédunk a magyar termékek külföldi felvevőpiacai között hosszú ideje az előkelő 2-3. helyen található. Romániában 2015-ben a hivatalos statisztikák több mint 12 ezer magyarországi tőkével létrehozott céget tartottak nyilván.  

A magyar-román kapcsolatokban kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk a Romániában élő, mintegy másfél milliós magyarság identitását, szellemi és anyagi kulturális öröksége megőrzését és gyarapítását szolgáló nemzetpolitikának. Az egyszerűsített honosítás révén 2013 óta számosan éltek a magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségével, számunkra örömteli feladatot jelent, hogy a romániai magyarság töretlen kedvvel érdeklődik ezen lehetőség iránt.

Őszintén remélem, hogy honlapunkkal, túl azon, hogy tájékoztatást nyújtunk a hazánk iránt érdeklődőknek, hozzájárulhatunk az országaink közötti kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez, továbbfejlesztéséhez is.

 

Zákonyi Botond
nagykövet