Az E-személyi igazolványra minden – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő – magyar állampolgár jogosult, függetlenül attól, hogy magyarországi vagy külföldi állandó lakóhellyel rendelkezik.

Az e-személyi Románia területén bármely konzuli hivatalban (Bukarest, Csíkszereda és Kolozsvár) igényelhető.

A bukaresti nagykövetség konzuli osztályán az e-személyi iránti kérelmek átvétele előzetes időpont-egyeztetés alapján történik.

Az elkészült okmányok megérkezéséről telefonon értesítjük az ügyfeleket.

Az e-személyit kizárólag személyesen, ügyfélfogadási időben lehet igényelni és átvenni a Konzuli osztály címén (Bukarest, str. Stefan Negulescu nr. 30.).

I. A kérelem benyújtáshoz szükséges okmányok, iratok:

 - személyes megjelenés kötelező

 - érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél (magyar vagy román) 

 - honosítási okirat

 - magyar lakcímigazolvány

 - ha már megkapta - magyar születési/házassági anyakönyvi kivonat

II. Az e-személyi díjmentesen igényelhető

III. Kiskorúak (18 év alattiak) e-személyi iránti kérelmére vonatkozó speciális szabályok:

 - a kérelembeadáskor mindkét szülő jelenléte szükséges

 - amennyiben csak az egyik szülő van jelen, szükséges a másik szülő hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti, közjegyző előtt tett beleegyező nyilatkozata

 - ha a magyar születési anyakönyvi kivonatot még nem kapta meg, akkor a román születési anyakönyvi kivonatot be kell mutatni

 - elvált szülők esetén be kell mutatni a gyermekre vonatkozóan a szülői felügyeleti jog megszüntetését, vagy szünetelését is tartalmazó, hiteles magyar fordítással ellátott, eredeti, jogerős házasságfelbontó ítéletet is

IV. Az ügyintézés menete:

Az e-személyi ugyintézés előzetes online időpontfoglalás alapján történik

A konzuli osztály elérhetőségei és az ügyfélfogadás rendje