Az egészségügyi ellátások költségeinek finanszírozása Magyarországon a kötelező társadalombiztosítás rendszerében történik. A társadalombiztosítás egy olyan kockázatközösség, amelyben a biztosított tagok az egyéni felelősség elvének megfelelően, főszabályként járulékfizetési kötelezettség alapján szerezhetnek jogot saját maguk és törvényben meghatározott hozzátartozóik javára az egyes társadalombiztosítási ellátásokra. (Forrás:a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény.)

Ennek megfelelően azok jogosultak a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni, akik Magyarországon biztosítottak a társadalombiztosítás rendszerében. Az, hogy valaki biztosított-e a társadalombiztosítás kockázatközösségében, alapvetően nem az állampolgárságtól függ, hanem attól, hogy az adott személy rendelkezik-e valamely biztosításra jogosító jogviszonnyal (pl. munkaviszony). Ennek megfelelően biztosítottak a Magyarországon keresőtevékenységet folytató személyek állampolgárságtól függetlenül.

Ezen túlmenően az Európai Uniónak a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról kiadott rendelete (Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelet) alapján, az abban meghatározott feltételek szerint jogosultak Magyarországon bizonyos egészségügyi szolgáltatásokra az Európai Gazdasági Térség (EGT országai: az EU tagállamok, Norvégia, Lichtenstein, valamint Svájc) valamely másik országának társadalombiztosítási rendszerében biztosított személyek is. 

Az alábbiakban az erre vonatkozó szabályokat ismertetjük röviden Románia viszonylatában. 

    1. Romániában állandó lakóhellyel rendelkező és Romániában biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt (rokonlátogatás, turista-út) az orvosilag szükséges, sürgős egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra tekintettel. Az ellátásokat - az egyenlő elbánás elve szerint - ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mintha Magyarországon lenne biztosított. Ezt a jogosultságát a Romániában kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya igazolja. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról bővebben itt olvashatnak.

http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/health/unforeseen-treatments/short-visit/index_hu.htm

Előre tervezett ellátást (műtét, hosszabb, rendszeres kezelés) a külföldi biztosító által kiállított előzetes engedélyt alapján lehet igénybe venni. Az engedélyt egy, az egész EU-ban egységes formájú nyomtatvány testesíti meg, illetve igazolja. A nyomtatvány egységes kódja: S2, illetve a 2010. május 1-je előtt kiadott igazolások esetén E 112. Kiadásának feltételeiről az illetékes – romániai – egészségbiztosítónál kaphatnak felvilágosítást.

    2. Olyan, magyarországi lakcímen bejelentett személyek esetében, akik Romániában rendelkeznek biztosításra jogosító jogviszonnyal (pl. Romániában kapják a nyugdíjat, de Magyarországon élnek) be kell szerezniük egy formanyomtatványt, amelyet a romániai egészségbiztosító (http://www.cnas.ro/) közvetlenül megküld a magyar egészségbiztosítási alapkezelőnek (NEAK). Ennek alapján a NEAK egy magyar TAJ-kártyát küld az ügyfél magyarországi címére. Ezt követően a TAJ-kártya segítségével igazolható az egészségügyi ellátásokra való jogosultság. A nyugdíjasoknak az S1 jelű (2010. május 1. előtt kiadott igazolás esetén: E 121), munkaviszonnyal rendelkezőknek pedig az E 106 jelű nyomtatvány után kell érdeklődniük az illetékes egészségbiztosítónál. 

    3. Amennyiben valaki sem Magyarországon, sem Romániában (vagy az EGT bármely tagállamában) nem biztosított és lakóhelyet létesít Magyarországon, annak ahhoz, hogy jogosult legyen az egészségügyi ellátásokra, megállapodást kell kötnie erről az illetékes magyar hatósággal, amelyben vállalja egy előre meghatározott összegű havi járulék megfizetését.

A fentiekről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kaphatnak bővebb tájékoztatást. Honlap: http://neak.gov.hu/