Általános tudnivalók:

SZÜLETÉS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől.

külföldi anyakönyvi események magyarországi regisztrálása nemcsak lehetőség, hanem jogszabályban előírt kötelesség is. Ennek elmulasztását ugyan a jogszabály nem szankcionálja, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy érdemes a lehető leggyorsabban kérelmezni az anyakönyvezést, mert a folyamat hosszabb időt, akár több hónapot is igénybe vehet.

Az anyakönyvezés a magyar állampolgár szülő kérésére történik. A kérelem benyújtható személyesen külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél, vagy Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél. Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

Születés anyakönyvezési kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 • Kitöltött, mindkét szülő által, a konzul előtt aláírt adatlap.
 • A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata. (Ha a külföldi anyakönyvi kivonat német/angol/francia nyelven (is) készült, fordítás nem szükséges, kivéve, ha a megjegyzés rovat adatot tartalmaz. Ekkor a kivonatot le kell fordítani.)
 • A magyar állampolgár szülő(k) magyar állampolgárságát igazoló okirata (érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyi igazolvány, honosítási okirat, lakcímkártya vagy három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány).
 • Külföldi állampolgárságú szülő esetén állampolgárságát igazoló okmány (útlevél, személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány).
 • Ha a szülők házasságban élnek, de házasságukat külföldön kötötték, és Magyarországon nem anyakönyveztették, - a gyermek születése anyakönyvezésével egyidejűleg - kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését.
 • Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, az apai elismerésről felvett jegyzőkönyv, mely jegyzőkönyv felvételére a konzulátuson - mindkét szülő, továbbá a 14. életévét betöltött gyermek jelenlétében - kerül sor.

Konzuli díj: A születés anyakönyvezése díjmentes.

 

APAI ELISMERŐ NYILATKOZAT

Amennyiben a gyermek szülei nem élnek házasságban, úgy a gyermek családi jogállást alap esetben apai elismerő nyilatkozattal lehet rendezni.

A nyilatkozat megtehető a konzulátuson.

Szükséges mind a két szülő személyes jelenléte, illetve 14 év feletti gyermek esetén az ő jelenléte és beleegyezése is.

Az apai elismerő nyilatkozat tételének konzuli díja 35 euró.

FIGYELEM! Amennyiben a gyermek reprodukciós eljárás eredményeként született, úgy a családi jogállás tisztázása nem apai elismerő nyilatkozattal történik, hanem az reprodukciós eljárásban való részvételről kiállított kórházi igazolással. Az igazolásban annak kell szerepelnie, hogy kik vettek részt az eljárásban, az nem érdekes az anyakönyvezés szempontjából, hogy kitől származnak az ivarsejtek.

Ebben az esetben az eljárás díjmentes.

 

HÁZASSÁG MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelem benyújtható személyesen külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél, vagy Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél. Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 • Kitöltött, mindkét házastárs által a konzul előtt aláírt adatlap.
 • Az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat. (Ha a külföldi anyakönyvi kivonat német/angol/francia nyelven (is) készült, fordítás nem szükséges, kivéve, ha a megjegyzés rovat adatot tartalmaz. Ekkor a kivonatot le kell fordítani.)
 • A magyar állampolgársággal rendelkező házastársnak vagy házastársaknak a magyar állampolgárságot igazoló okiratai.
 • Külföldi állampolgárságú házastárs esetén állampolgárságát és személyazonosságot igazoló okmány.
 • Ha az egyik, vagy mindkét házastárs korábbi házasságát felbontották, akkor a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat (pl.: jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat)

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

Konzuli díj. A házasság anyakönyvezése díjmentes.

 

BEJEGYZETT (azaz azonos neműek közötti) ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT
MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

A kérelmet a konzulátuson személyesen kell benyújtani (vagy benyújtható magyarországi anyakönyvvezetőnél), az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 • Kitöltött, mindkét élettárs által a konzul előtt aláírt adatlap.
 • Az eredeti külföldön bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi kivonata.
 • A magyar állampolgársággal rendelkező fél/felek magyar állampolgárságot igazoló okirata.
 • Külföldi állampolgárságú fél esetén állampolgárságát és személyazonosságot igazoló okmány.
 • Ha az egyik, vagy mindkét fél korábbi házasságát felbontották, akkor a felek korábbi házasságának felbontását igazoló okirat (pl.: jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat)

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a BÉT anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

Konzuli díj.  A bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezése díjmentes.

 

VÁLÁS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

Válás anyakönyvezési kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 • Kitöltött, a konzul előtt aláírt adatlap.
 • A házasság felbontásáról szóló eredeti, jogerős ítélet.
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik
 • Romániában 2007. január 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény);
 • magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb, mint egy éve lejárt útlevél).

Konzuli díj. A válás anyakönyvezése díjmentes.

 

ELHALÁLOZÁS MAGYARORSZÁGI ANYAKÖNYVEZÉSE

Elhalálozás anyakönyvezési kérelme esetén az alábbiak szükségesek:

 • Kitöltött, aláírt adatlap.
 • Az elhunyt eredeti, halotti anyakönyvi kivonata.
 • Az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okirata (ami lehet: a halál időpontjában érvényes magyar útlevele, a halál időpontjában érvényes magyar személyi igazolványa). Ha ilyen nincs, - az anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg - kérelmezni kell az elhunyt magyar állampolgárságának igazolását is.
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • az elhunyt okmányait le kell adni (lakcímkártya, útlevél, személyi igazolvány)

Konzuli díj. A haláleset anyakönyvezése díjmentes.

 

MAGYAR ANYAKÖNYVI KIVONAT BESZERZÉSE

Amennyiben nem rendelkezik magyar születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonattal, azt a konzulátuson megkérheti.

Az eljárás díjmentes.

 

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HÁZASSÁGKÖTÉSE KÜLFÖLDÖN

A magyar külképviseletek előtt házasság nem köthető.

A román hatóságok előtt történő házasságkötéshez a magyar állampolgár részére a konzul családi állapot igazolást tud kiállítani konzuli tanúsítvány formájában. A kérelemhez igazolni kell a kérelmező személyazonosságát. A tanúsítvány kiállításának díja 30 euró.