Magyarország Bukaresti Nagykövetségén belül a Külgazdasági Iroda hatáskörébe tartoznak mindazon tevékenységek és ügyek, amelyek:

 • növelik a magyar áru-  és szolgáltatásexport román piacra jutását,
 • képviselik a magyar vállalkozások érdekeit,
 • a magyar vállalkozások román piaci és üzleti információval való ellátására irányulnak,
 • új partnerkapcsolatok kialakítását szolgálják,
 • magyar kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési szakmai programok megrendezését célozzák,
 • egyéb ügyfélorientált támogatást biztosítanak.

Külképviseletünk egyike azon misszióknak, ahol mezőgazdasági- és környezetügyi szakdiplomata is tevékenykedik. Az agrárdiplomáciai feladatkörökből kiemelendő többek között:

 • a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek fogadó ország piacán történő elhelyezési lehetőségeinek növelése, a piaci igényekre alapozott kezdeményezések elősegítése,
 • az intézményközi együttműködések nyomon követése, új tartalommal való megtöltése,
 • a termelői csoportok közötti közvetlen kapcsolatépítés előmozdítása,
 • a magyar agrár-élelmiszeripari vállalkozások információival való ellátása a fogadó ország piaci, gazdasági és üzleti viszonyairól az export és a befektetések ösztönzése céljából,
 • a globális kihívásokhoz illeszkedő, hosszú távú kétoldalú környezetvédelmi együttműködés elősegítése.

A magyar-román kétoldalú kereskedelmi forgalom alakulása 2015-ben

2015-ben Németország után Románia volt hazánk második legnagyobb exportpiaca. A magyar kivitel 2,9%-os növekedéssel meghaladta a 4,7 milliárd eurót, míg az import 2 %-kal magasabb értéke több mint 2,5 milliárd eurót tett ki. Az így összességében 2,6 %-kal bővülő kétoldalú külkereskedelmi forgalom egyenlege közel 2,2 milliárd eurós magyar aktívumot ért el, amely 2014-hez képest csaknem 4 %-os javulást jelent.

A Romániába irányuló teljes exportunk árufőcsoport szerinti bontásában 1,7 milliárd eurós részesedéssel a feldolgozott termékek (37%) képviselték a legnagyobb hányadot, amelyet a gépek és szállítóeszközök (33%), az élelmiszerek, italok és dohány (19%), az energiahordozók (9%) és nyersanyagok (3%) követtek. A kőolajtermékek és a gyógyszerek kivitelének csökkenését a gabona és a híradás-technikai cikkek szállításainak kiemelkedő növekedése ellensúlyozta.

2015. évi importunk áruszerkezetében az energiahordózók behozatala csökkent a legnagyobb mértékben (-20%), amelyet a nyersanyagok (-17%) és az élelmiszerek, ital és dohány (-8%) követett. Növekedés volt megfigyelhető ugyanakkor a gépek és szállítóeszközök (14%), valamint a feldolgozott termékek (6%) terén.

2015-ben csaknem 1 milliárd értékben szállítottunk agrár-élelmiszeripari termékeket Romániába, amelynek alapján az export célországok rangsorában a 2. helyet foglalja el.

A magyar vállalkozások romániai piacra jutását regionális üzleti információkkal, partnerkereséssel segíti, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. által működtetett Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat 6, vidéken létrehozott irodája Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy székhelyekkel.

Jelentősebb magyar befektetések Romániában

A 2015. év végi román cégbírósági adatok szerint összesen csaknem 13 ezer magyar tőkerészesedésű cég volt jelen a piacon, 860 millió eurót meghaladó jegyzett tőkével. A jelentős regionális szerepet is játszó magyar cégek stabil, országos lefedettséget biztosító piaci pozíciókkal rendelkeznek.

A MOL Romania 2015. évi eredményei az üzemanyag-értékesítés tekintetében 17%-os növekedést mutatnak az előző év hasonló időszakához képest. A kedvező eredmények részben az olasz ENI cégtől a múlt év elején megvásárolt 42 AGIP töltőállomás MOL tulajdonba kerülésének tulajdoníthatók. Emellett a MOL Romania hálózata saját fejlesztések révén további 12 kúttal bővült, amely így jelenleg összesen több mint 200 üzemanyag-állomással rendelkezik, 19 %-os piaci részesedést biztosítva számára.

Az OTP Bank Románia 2015 novemberében lezárta a Romániában működő portugál tulajdonú Millennium Bank megvásárlását lezáró folyamatot, amelynek eredményeként piaci részesedése 2,1%-ra nőtt, s ezzel a 11. helyre lépett elő a pénzintézetek eszközállomány szerinti piaci rangsorában. A 2015-ös évet csaknem 5 millió euró adózás utáni nyereséggel zárta, ami kétszerese az előző évinek. Országosan több mint 100 fiókkal rendelkezik.

A Richter Gedeon romániai leányvállalatának 2015. évi értékesítési eredményei 2014 hasonló időszakával összevetve csaknem 15 %-kal nőttek és elérték a 165 millió eurót. Ehhez a legnagyobb mértékben az áruelosztó és gyógyszer-kiskereskedelmi (több mint 120 gyógyszertár) ágazat járult hozzá, amelyek eredménye 18%-kal magasabb volt, árbevételük így megközelítette a 150 millió eurót.

A román piacon az energetika területén már befektetésekkel rendelkező MVM Csoport továbbra is a regionális terjeszkedést, az értékteremtő növekedést tartja szem előtt és folytatja a piaci lehetőségek feltárását. Az MVM Partner Zrt. villamosenergia-kereskedelemben van jelen, 2015-ben 650 GWh-t meghaladó forgalmat bonyolított le a román villamos-energia piacon.

Kétoldalú infrastruktúra projektek:

2015. július 11-én, a Makó – Csanádpalota (HU-M43) és a Nagylak – Arad (RO-A1) közötti szakaszok forgalom számára történt megnyitásával létrejött a Magyarországot és Romániát összekötő első autópálya-kapcsolat. A tervek szerint a következő magyar-román autópálya összeköttetés a Nagykereki (HU-M4) – Nagyszántó (RO-A3) határátkelőhöz vezető szakaszok megépítésével valósul meg, amelynek átadását 2018 végére tervezik.

Továbbra is érdekeltek vagyunk a már megépült 10 határkeresztező közúti kapcsolat megnyitásában, ami nagy előrelépést jelentene a két ország határmenti térségei gazdasági-társadalmi fejlődése, illetve az ebben rejlő további lehetőségek kiaknázása szempontjából.

Mindkét ország érdekelt abban, hogy fellendítse a határon átnyúló vasúti személyszállítási szolgáltatást a pályaszakaszok minőségének javításával és a szerelvények sebességének növelésével.

Célunk, hogy szorosabb együttműködést alakítsunk ki az elektromos autók elterjesztése és az ehhez szükséges töltőállomások kiépítése tekintetében is.