Începând cu data de 1 ianuarie 2007 România a devenit membru deplin al Uniunii Europene, de aceea cetăţenii săi pot călători fără viză în Ungaria până la 90 de zile. În cazul în care această perioadă depăşeşte 90 de zile persoanele în cauză trebuie să se înregistreze la oficiile teritoriale ale Direcţiei Naţionale pentru Străini (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság - OIF).

În afară de Uniunea Europeană Ungaria a semnat cu mai multe ţări acorduri de eliminare a vizelor. Cetăţenii acestor ţări pot călători şi staţiona pe teritoriul Ungariei pentru cel mult 90 de zile în decursul a 6 luni fără viză de intrare. Lista acestor ţări poate fi consultat' pe pagina de web al serviciului consular maghiar (http://konzinfo.mfa.gov.hu/en ).
 

INFORMAŢII PRIVIND ACORDAREA VIZERLOR SCHENGEN


Începănd cu 21 decembrie 2007 Ungaria este membru deplin al Convenţiei Schengen. Vizele şi permisele de şedere eliberate pentru ţările membre Schengen sunt valabile şi pentru Ungaria, iar vizele Schengen eliberate de reprezentanţele diplomatice ungare şi permisele de şedere eliberate de autorităţile ungare sunt valabile în toată zona Schengen.

Începând cu 21 decembrie 2007, 24 de state aparţin zonei Schengen: 22 state din cele 27 membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovacia, Slovenia, Suedia şi Ungaria), precum şi Norvegia şi Islanda. 5 dintre statele membre ale Uniunii Europene - Bulgaria, Cipru, Irlanda şi România – nu fac parte în continuare din zona Schengen.

Regulile de viză şi călătorie Schengen sunt valabile doar pentru călătoriile mai scurte de 90 de zile. Şederile mai lungi de 90 de zile sunt reglementate de legislaţia naţională a fiecărei ţări.


CERINŢELE NECESARE PENTRU OBŢINEREA VIZEI DE SCURTĂ ŞEDERE 
ÎN ŢĂRILE MEMBRE SCHENGEN ŞI/SAU UNGARIA

Viza de scurtă şedere poate fi simplă, dublă sau multiplă, permiţând deţinătorului să stea în Ungaria o perioadă neîntreruptă de cel mult 90 de zile în decursul a 6 luni, din momentul intrării în ţară, sau, în cazul întreruperii şederii, pe o perioadă ce nu depăşeşte în total 90 de zile în decursul a 6 luni, calculate din momentul primei intrări.

Documentele necesare pentru obţinerea vizei:

 1. Paşaport valabil cel puţin 3 luni din momentul întoarcerii din Ungaria .
 2. Permis de şedere în România, valabil în momentul depunerii cererii.
 3. Formulare de cerere viză: se completează câte una pe persoană
 4. Fotografie tip paşaport (4x3 cm): 1 fotografie, nu mai veche de 3 luni. Nu se acceptă fotografii de pe care nu poate fi identificat aplicantul.
 5. Taxa de procesare a vizei: 80 EUR
 6. Dovada mijlocului de transport: Bilet de avion, tren sau vapor (sau rezervare confirmata), dovada închirierii unui autoturism folosit pentru călătoria în Ungaria.
 7. Dovada cazării: rezervare de hotel sau motel plătită sau confirmată de unitatea de cazare, contract de închiriere a unui apartament, scrisoare de invitaţie.
 8. Dovada suportului financiar necesar traiului în Ungaria: extras de cont bancar, card de credit, însoţit de extras de cont bancar, cecuri de călătorie, scrisoare de invitaţie oficială din Ungaria, alte mijloace financiare.
 9. Asigurare medicală pentru toată durata şederii în ţările Schengen, în valoare de min. 30.000 EUR
 10. Dovada scopului călătoriei:
  • În caz de călătorie turistică: adeverinţa eliberată de compania de turism sau, în cazul călătoriei individuale, dovada achitării preţului cazării
  • În caz de tranzit: viza ţării de destinaţie sau alt document ce dovedeşte posibilitatea intrării în ţara de destinaţie (dacă este nevoie)
  • În caz de efectuarea unor studii: adeverinţa de la instituţia primitoare, precum şi dovada cazării
  • În cazul unei vizite: invitaţie autentificată la notar şi copia paşaportului sau cărţii de identitate al persoanei care semnează invitaţia
  • Pentru întreţinerea relaţiilor familiale, documentele necesare în cazul unei vizite sau adeverinţa referitoare la situaţia familială şi declaraţia în propria răspundere despre scopul călătoriei şi a şederii. Declaraţia trebuie să conţină gradul de rudenie, precum şi numele, adresa şi numărul de telefon al membrului de familie.
  • În cazul călătoriei cu scop de afaceri, scrisoarea de invitaţie al partenerului din Ungaria, dovada existenţei legăturilor comerciale, adeverinţa Camerei de Comerţ din Ungaria despre activitatea de afaceri, precum şi dovada locuinţei pe durata călătoriei.
  • În cazul călătoriei cu scop de tratament: adeverinţa instituţiei la care se apelează, care să conţină adeverinţa că sunt acoperite cheltuielile tratamentului, precum şi dovada locuinţei pe durata tratamentului.
  • În cazul cărăuşilor, adeverinţa firmei de transport, respectiv cererea acestuia.
  • În cazul vizitării mormântului unei rude înmormântate în Ungaria: dovada existenţei mormântului şi dovada gradului de rudenie.
  • În cazul călătoriei cu scop cultural: contract de mandat semnat, invitaţie la la unproces de ctreaţie, sau invitaţia organizatorului unui eveniment.
  • În cazul călătoriei cu scop sportiv, acreditarea pentru evenimentul sportiv ce urmează a se desfăşure în Ungaria, contractul semnat cu un club maghiar sau adeverinţa eliberată de către clubul reprezentat/comitetul olimpic/autoritatea centrală pentru sport.
  • În cazul participării la o conferinţă: invitaţie din partea organizatorilor, şi confirmarea din partea instituţiei reprezentate; dovada achitării contravalorii conferinţei.

În cazul continuării clălătoriei în alte ţări membre Schengen, documentele de mai sus trebuie prezentate şi pentru ţările respective. Actele menţionate mai sus trebuie prezentate în original şi copie.

ÎN AFARA DOCUMENTELOR ENUMERATE CONSULUL POATE SOLICITA ŞI PREZENTAREA ALTOR DOCUMENTE !

RECURS

În cazul refuzului de viză solicitantul poate să facă recurs. Acesta se depune la reprezentanţa care a adus hotărârea de refuz a cererii pentru viză, în decurs de 8 zile din momentul preluării hotărârii. Ministerul de Externe va răspunde la recurs în decurs de 15 zile. Taxa pentru recurs este de 160 EUR, care nu se returnează nici în cazul unui răspuns pozitiv.

În cazul refuzării vizei se poate depune oricând o cerere nouă după plata taxei de viză.

ÎN CAZUL ŞEDERILOR CARE DEPĂŞESC DURATA DE 90 DE ZILE:  !!!!! - Din cauza modificării legislației, acceptarea cererilor de permis de ședere va fi suspendată în perioada 01.01.2024 – 29.02.2024 - !!!!!

RECURS

În cazul refuzului cererii se poate face recurs în decurs de 8 zile din momentul luării la cunoştinţă a hotărârii la direcţia regională care a adus hotărârea sau la funcţionarul consular. Direcţia Naţională pentru Străini va răspunde la cererea în decurs de 30 de zile.

PLATA TAXELOR

 • Taxa de viză se plătește după prezentarea cererii de viză, la Consulat cu card, sau la OTP Bank București, filiala str. Dorobanți cu numerar..
 • Consulatul nu aplică alte taxe pentru eliberarea vizelor !
 • În cazul refuzării vizei taxa de viză nu se returnează !
 • Taxa de viză se plăteşte doar în euro.

CINE POATE DEPUNE CERERE DE VIZĂ ÎN BUCURESTI

Ca regulă de bază consulatul poate elibera viză pentru următoarele categorii de persoane:

 • persoane care au domiciliul stabil în România
 • persoane în a căror ţară de origine nu funcţionează reprezentanţă diplomatică maghiară sau alta care să reprezinte Ungaria.

CERERILE DE VIZĂ SE DEPUN PERSONAL !

ATENŢIE !

 • Excepţiile faţă de cele menţionate mai sus nu înseamnă că solicitantul nu pote fi invitat la interviu de către consul.
 • Autorizarea se poate aplica numai la primirea vizei completate.
 • În general prelucrarea cererilor de viză poate dura până în 15 zile, perioadă care poate fi prelungită cu 30 sau 60 de zile. Cererile trebuie depuse cu cel puţin 15 zile înainte de călătoria propusă.
 • Prezentarea unor informaţii eronate sau false poate duce la refuzarea vizei.
 • Obţinerea vizei nu garantează intrarea în zona Schengen, aceasta putând fi revocat de către organele poliţiei de frontieră.

REGULI SPECIALE PENTRU PERSOANELE CETĂŢENI AI UNOR STATE TERŢE,
MEMBRI DE FAMILIE CETĂŢENI UE

Cetăţenii unor state terţe, membri de familie ai unor cetăţeni ai UE, care au permis de şedere cu scop de reîntregire a familie tip UE trebuie să obţină în prealabil viza, dar sunt scutiţi de la plata taxei de viză. La depunerea cererii de viză trebuie să prezinte în plus, în original şi cópie, certificatul de căsătorie sau documentul care face dovada gradului de rudenie, respectiv o cópie al paşaportului sau al carnetului de identitate al membrului de familie UE. Cetăţenii statelor terţe, rude ale unor cetăţeni ai UE, sunt scutiţi de la plata taxei de viză. La depunerea cererii de viză trebuie să prezinte în plus, în original şi cópie, certificatul de căsătorie sau documentul care face dovada gradului de rudenie.