2017. október 18-án került sor a bukaresti magyar nagykövet rezidenciáján a Romániába akkreditált véderő attasék ülésére, amelyen a román tartalékos rendszert bemutató prezentációt - amelyet Virgil Balaceanu nyá. altábornagy, a román tartalékos tiszti szövetség elnöke tartott - követően, az attasék zárt ülés keretében vitatták meg a 2018. évi munkatervüket. Az ülést Kiss László ezredes a bukaresti véderő attasé testület 2017. szeptemberében megválasztott elnöke vezette. A találkozót munkaebéd zárta.